Aktualności

Góra jako źródło inspiracji czyli międzynarodowe warsztaty i konferencja w Dworku Gościnnym

W sobotę 24 października w Dworku Gościnnym w Szczawnicy odbyła się konferencja z udziałem naukowców, grafików i humanistów z Polski, Czech i Słowacji. Tematem wiodącym wykładów były góra jako źródło inspiracji i oddziaływania na różne dziedziny nauki i sztuki.

KUP MAGAZYN PIENINY -------------------------------------------->

Inaugurując konferencję słowo wstępne wygłosił dr hab. Tomasz Chudzik – kierownik Katedry Grafiki AJD. Przywitał prelegentów: prof. Jana Kudlicke z Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji, prof. Zbynka Janacaka z Uniwersytetu w Ostrawie w Chechach a także wykładowców polskich uczelni czyli Jana Bujnowskiego i doktoranta Kornela Janczego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Krzysztofa Tomalskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. prof. Adama Pociechę i Mariusza Pałkę z ASP w Katowicach, prof. Andrzeja Markiewicza z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, prof. Ryszarda Pielesza z Uniwersytetu Śląskiego, dr Teresę Annę Ślusarek i dr Katarzynę Ziołowicz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. prof. Grzegorza Banaszkiewicza, Katarzynę Winczek, Agnieszkę Półrolę, Krystynę Szwajkowską, Zdzisława Wiatra i dra Witolda Zarębę z AJD w Częstochowie.

Głównym celem projektu (warsztaty, konferencja, wystawa) było stworzenie kolekcji grafik o wysokich walorach artystycznych oraz integracja środowisk akademickich z Polski, Czech i Słowacji. Dla przybyłych do Szczawnicy naukowców ważny był też wybór miejsca. Podkreślali, że Pieniny są dla nich miejscem, które jest zarówno granicą jak i spoiwem. Przebiega tędy granica państw, zaś w jednym miejscu łączą się różne grupy etniczne, religijne i społeczne.

Tematyka wykładów była różnorodna. Pierwszy z prelegentów prof. Jan Kudlicka mówił o Krywaniu jako motywie pojawiającym się we wszelkiego rodzaju pracach graficznych. Motyw Krywania – znanego słowackiego szczytu - można ująć zarówno na poważnie i na wesoło. Były też wykłady typowo techniczne, nie dotyczyły sztuki a technik graficznych. Z kolei prof. Zdzisław Wiatr omówił swoje związki z Jaworkami i Białą Wodą. Połemkowską wieś opisał jako miejsce, skąd młodzi adepci AJD czerpią inspiracje podczas organizowanych tam warsztatów.

Konferencji towarzyszyły graficzne warsztaty twórcze i wystawa prac graficznych Katedry Grafiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wernisaż wystawy miał miejsce w Pijalni Wód Mineralnych na Placu Dietla w Szczawnicy.

autor: www.pieninyinfo.pl

Aktualny numer

Dołącz do nas