Aktualności

VI MASOWY SZCZAWNICKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Już 11 listopada, w Dzień Niepodległości, zapraszamy Państwa na coroczne zmagania miejscowych biegaczy. W tym roku organizatorzy przygotowali aż 8 kategorii wiekowych. Serdecznie zapraszamy!
KUP MAGAZYN PIENINY -------------------------------------------->

REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
VI MASOWEGO SZCZAWNICKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.
Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy


2. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica


3. Cele imprezy:
 bieg dla upamiętnienia 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Narodowej,
 popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta,
 zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia systematycznych zajęć treningowych
z lekkiej atletyki,
 promocja miasta i regionu.


4. Termin 11 listopada 2015r. (środa)


5. Miejsce: Szczawnica


6. Trasa: w zależności od grupy wiekowej, różne trasy okrężne wokół Grajcarka – promenada – ścieżka pieszo-rowerowa – załącznik nr1


7. Start / meta: Przy karczmie „U Polowacy”


8. Biuro zawodów: Karczma „U Polowacy”


9. Wyżywienie uczestników: Karczma „U Polowacy”
 każda grupa wiekowa po ukończonym biegu ma możliwość skorzystania z gorącego napoju i ciepłego posiłku.


10. Kategorie wiekowe i długość trasy:
 Rocznik 2009 i mł. (sześciolatki i młodsi) – dystans 300m
 Rocznik 2008 - 2007 (klasy I siedmiolatki - II) – dystans 300m
 Rocznik 2006 – 2005 (klasy III-IV) – dystans 500m
 Rocznik 2004 – 2003 (klasy V-VI)) – 1000m
 Rocznik 2002 – 2000 (gimnazja) – 1900m
 Rocznik 1999 – 1997 (szkoły ponadgimnazjalne) – 2800m
 Kategoria OPEN 1996 i starsi – dystans 5700m
 Kategoria Nordic Walking – dystans 2800m – dla wszystkich, bez prowadzonej klasyfikacji11. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 w zawodach biorą udział uczniowie szkół oraz biegacze amatorzy, nie uprawiający konkurencji biegowych wyczynowo,
 zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu),
 zgłoszenia grupowe należy nadsyłać w terminie wyłącznie do 9 listopada 2015 roku do godz. 9:00 na adres: bieg@sp1.szczawnica.pl,
 indywidualne zgłoszenia zawodnika można dokonać przed zawodami,
 zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekażą sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór kart przed zawodami),
 na kartkę startową należy wpisać drukowanymi literami: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową oraz nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu),
 zawody zaczynamy od biegów najmłodszych kategorii wiekowych,
 dowolna liczba startujących.12. Program imprezy:
 10.30 – 11.00 – zapisy, potwierdzenie zgłoszeń oraz odbiór karteczek startowych
 11.15 – start I najmłodszej kategorii wiekowej
 11.25 - start II kategorii wiekowej
 11.35 - start III kategorii wiekowej
 11.45 – start IV kategorii wiekowej
 12.00 – start V kategorii wiekowej
 12.15 – start VI kategorii wiekowej
 12.35 – start kategorii OPEN oraz Nordic Walking
 13.30 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród13. Klasyfikacja punktowa:
 podczas zawodów będzie prowadzona drużynowa punktacja szkół (organizacji, instytucji, klubów),
 wszyscy zawodnicy punktują (np. jeśli w kategorii występuje 30 zawodników to I m – 30pkt. itd. aż do XXX m – 1pkt.).14. Nagrody:
 w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe,
 za zajęcie miejsc I-VI dyplomy pamiątkowe,
 za zajęcie miejsc I-III w punktacji generalnej puchary okolicznościowe,
 puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika,
 za uczestnictwo w biegu niezależnie od zajętej lokaty pamiątkowe medale.

15. Postanowienia końcowe:
 organizatorzy zastrzegają możliwość, spowodowanych okolicznościami zmian
w godzinach rozpoczęcia poszczególnych punktów programu, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco na miejscu startu/mety,
 biegi rozegrane zostaną bez względu na pogodę,
 organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów,
 każdy zawodnik powinien posiadać zezwolenie lekarskie, lub zgodę rodziców, dopuszczamy formę oświadczenia pisemnego zawodnika o zdolności do uczestnictwa w biegu (załącznik nr 2 i 3). Zgody i oświadczenia zawodników drużyn szkolnych, organizacji, instytucji, klubów zbierają i przechowują opiekunowie lub kapitanowie drużyn. Zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia zawodników indywidualnych należy złożyć w biurze zawodów.
 organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione przez zawodników przed w trakcie i po zawodach,
 uczestnicy zawodów otrzymają po zawodach swojej kategorii ciepły posiłek i napoje
 wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz podsumowanie klasyfikacji drużynowej nastąpi po rozegraniu wszystkich biegów i odbędzie się na terenie karczmy „U Polowacy”,
 udział w zawodach jest bezpłatny,
 organizatorzy ubezpieczają zawodników NW,
 zawodnicy startują w butach bez kolców (nawierzchnia kostka brukowa),
 zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie,
 obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych,
 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Aktualny numer

Dołącz do nas