Numer: Kronika domowa Mańkowskich

Kronika domowa Mańkowskich

Nakładem Fundacji Andrzeja Mańkowskiego oraz Oficyny Wydawniczej ASPRA ukazała się niezwykła monografia autorstwa Andrzeja Emeryka Mańkowskiego.

„Kronika domowa Mańkowskich” stanowi źródłową monografię
dziejów ziemiańskiej rodziny Mańkowskich od XVIII do XX wieku.
Koncentruje się przy tym na czasie od połowy stulecia XVIII po okres
rewolucji w Rosji. „Kronika” zawiera opis losów poszczególnych
gałęzi oraz członków rodu w trzech zaborach, a także - w
przypadkach wybranych postaci ‒ poza obszarem ziem polskich.

Na tle polskiej literatury historycznej „Kronikę” wyróżnia rozmach,
z jakim prezentuje ona losy rozgałęzionego rodu na dużym obszarze
czasu i przestrzeni. Zarazem autor nie czyni tego z intencją
bezkrytycznej apologii rodu. Przeciwnie – za zasadę przyjmuje
podejście krytyczne – „sine ira et studio”; z empatią wobec
bohaterów, lecz bez ich idealizacji i mitologizowania przeszłości,
w wielu miejscach wskazując na nieścisłości bądź ubarwienia
występujące w zastanych źródłach. „Kronika” wielokrotnie podważa
i obala utarte wyobrażenia, zbyt łatwe oceny, uproszczenia,
stereotypowe przedstawienia złożonych zjawisk, które dotychczas
były jedynie pobieżnie wzmiankowane w opracowaniach historycznych i
źródłach pamiętnikarskich.

Monografia, kreśląc szeroką panoramę dziejów ziemiańskiej
rodziny wpisanych w polskie losy na przestrzeni trzech stuleci,
poprzez kompleksowość analizy i bezprecedensowe bogactwo
wykorzystanych źródeł tworzy nowy standard dla monografii
rodzinnych.

dr Mirosław Ustrzycki

Cena: 99,00 zł

Aktualny numer

Dołącz do nas