Aktualności

PPN wykorzystał środki z darowizny ze sprzedaży PR Pieniny na ratowanie niepylaka Apollo

W pierwszym numerze magazynu PR Pieniny, który ukazał się latem 2012 roku, w dziale fauny, przedstawiliśmy niepylaka Apollo. Część pieniędzy ze sprzedaży magazynu wydawca Thermaleo Sp z o.o. uroczyście przekazał na ręce dyrektora Michała Sokołowskiego. Uroczystość odbyła się w Jazz Barze Dworku Gościnnego w obecności przedstawicieli redakcji i pracowników parku. Czek opiewał na kwotę 12.137. 00 złotych.

Ze strony dyrekcji parku była deklaracja wykorzystania darowizny na cele ratowania motyla. I tak też się stało. Jak informuje dyrekcja parku, prace zostały wykonane w listopadzie i w grudniu 2013 roku.

- Szczególnie chcieliśmy podkreślić, że dzięki środkom pochodzącym z darowizny zostały odsłonięte murawy i piargi w Wąwozie Sobczańskim. Jest to jedno z niewielu miejsc w PPN, gdzie niepylaka apollo w naturalnych warunkach można podziwiać ze szlaku turystycznego. W wyniku postępującej sukcesji wąwóz zarósł drzewami oraz krzewami i tym samym coraz rzadziej był odwiedzany przez motyle. Zakres wykonanej pracy obrazują przykładowe zdjęcia zrobione przed i po przeprowadzonym zabiegu odkrzaczania. Korzystając z okazji chcieliśmy jeszcze raz podziękować za przekazane środki i jednocześnie zaproponować, jeśli uznają Państwo za zasadne, umieszczenie w kwartalniku „Polski region Pieniny” krótkiej informacji z wykorzystania darowizny - mówi dyrektor Michał Sokołowski.

Redakcja uczyni to z wielką satysfakcją, a teraz składa podziękowanie dyrekcji za rzetelne podejście do tematu ratowania motyla i oczyszczenie siedliska w którym znów ma doskonale warunki do życia.

Tabela z informacją o sposobie wykorzystania darowizny na cele ratowania niepylaka Apollo.

Rodzaj wykonanych prac lub zakupionych materiałówKwota
Odkrzaczanie stanowisk niepylaka apollo zlokalizowanych w Wąwozie Sobczańskim (pow. 1,7 ha) i na Macelowej Górze (pow. 0,4 ha). Prace zostały zlecone mieszkańcom Sromowiec Niżnych i w całości sfinansowane z przekazanej darowizny.10 500,00 zł
Odkrzaczanie stanowisk niepylaka apollo na Upszarze. Prace te były wykonane przez pracowników PPN a ze środków pochodzących z darowizny sfinansowano:
a. Transport pracowników
b. Materiały eksploatacyjne do dwóch wykaszarek (kos mechanicznych)
c. Ekwiwalent za użycie pilarek spalinowych przez pracowników


204,75 zł
688,25 zł
744,00 zł
Razem12 137,00 zł

Stanisław Zachwieja
Redaktor naczelny
Magazynu PR Pieniny

Aktualny numer

Dołącz do nas