Redakcja

Wydawca


THERMALEO Sp. z o.o.
Ul. Bartoszewicza 3/30
00-337 Warszawa
Polska


Adres Redakcji


THERMALEO Sp. z o.o.
Plac Dietla 7
34-460 Szczawnica
Polska


Redaktor Naczelny


Beata Sabała-Zielińska

Dział marketingu


Barbara Jama
bjama@thermaleo.pl

tel. 692 727 873


Kolportaż, prenumerata, numery archiwalne


THERMALEO Sp. z o.o.
Plac Dietla 7
34-460 Szczawnica
Polska

Dominik Ćwiertniewicz

bjama@thermaleo.plRedakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz nadawania tytułów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Aktualny numer

Dołącz do nas