Aktualności

Nowy prezes Związku Podhalan!

Elżbieta Wiercioch została nowym prezesem Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan. Jej kandydaturę jednogłośne poparło 64 członków oddziału na 67 obecnych (3 głosy okazały się nieważne).

Pani Wiercioch zastąpi na stanowisku dotychczasowego prezesa, Tomasza Słowika, którą swoją funkcję piastował przez ostatnie 3 lata. Głosowanie odbyło się w minioną sobotę, tj. 11 października w restauracji Halka. Podczas tego spotkania, podsumowano także trzy ostatnie lata funkcjonowania oddziału.
Tomasz Słowik wygłosił raport z działalności zarządu za ostatnią kadencję, a następnie po udzielonym zarządowi absolutorium podziękował wszystkim członkom za współpracę i podejmowane działania na rzecz rozwoju stowarzyszenia.
Swoim najbliższym współpracownikom oraz instytucjom, które na przestrzeni minionych trzech lat okazywały wsparcie i pomoc Pienińskiemu Oddziałowi wręczył okolicznościowe dyplomy i podziękowania. Ustępujący prezes podkreślił, że w trakcie ostatniej kadencji udało się nawiązać dobrą współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu miasta i gminy. Szczególne podziękowania skierował między innymi do Burmistrza Szczawnicy – Grzegorza Niezgody, który od lat wspiera działalność oddziału, wręczając burmistrzowi statuetkę „Zasłużony dla Kultury Pienińskiej”.

Burmistrz – Grzegorz Niezgoda, wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej będącymi jednocześnie członkami Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan podziękował kończącemu kadencję prezesowi za lata dobrej współpracy.
„W imieniu własnym oraz Władz Samorządowych Miasta i Gminy Szczawnica, pragnę wyrazić podziękowania oraz złożyć wyrazy uznania za wieloletnią działalność na rzecz utrwalania i propagowania kultury i tradycji górali pienińskich, a także podziękować za udaną współpracę i pomoc jaką niejednokrotnie okazywał Pan dla lokalnych przedsięwzięć” – powiedział w wystąpieniu Burmistrz.

Nowa pani prezes zapewniła, że będzie kontynuować rozpoczęte przez swojego poprzednika działania. Jednocześnie zapewniając, że jest otwarta na współpracę z członkami oddziału.

Aktualny numer

Dołącz do nas