Aktualności

Kontrola rewitalizacji Parku Dolnego zakończona

Projekt „Rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego w Szczawnicy wraz z elementami małej architektury” przeszedł pozytywną kontrolę Urzędu Marszałkowskiego. Projekt został ostatecznie rozliczony.

Na rewitalizację Parku Dolnego Szczawnica otrzymała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego w wysokości 50 % wartości inwestycji, a pozostałe środki zapewnił partner projektu którym było Uzdrowisko Szczawnica S A. Całość kosztowała 4,8 mln zł.

W okresie jesieni 2013 roku zakończyła się rewitalizacja Parku, a w ramach inwestycji wytyczono nowe ścieżki spacerowe na których zastosowano nawierzchnię wodoprzepuszczalną typu „Hanse Grand”. Konflikt pomiędzy samorządem a przedsiębiorstwem uzdrowiskowym sprowadzał się do braku akceptacji odbioru robót wykonanych przez firmę Budmex, a w szczególności odbioru nawierzchni alejek.

"Zakończenie tego projektu było bardzo ważne, gdyż istniała obawa że Urząd Marszałkowski uznając że popełnione zostały poważne błędy na etapie realizacji wezwie do zwrotu kosztów projektu. Takiego zagrożenia już nie ma i wszystkie rozliczenia zostały dokonane. Mam nadzieję, że nasz partner uzna ten fakt za dokonany i wspólnie skupimy się na utrzymywaniu Parku Dolnego i jego eksploatacji. Możemy również realizować kolejne przedsięwzięcia a w przypadku naszego parku ulepszać jego wygląd i funkcje które spełnia. Mam nadzieję na współpracę z Uzdrowiskiem Szczawnica i spadkobiercami" – Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

źródło: szczawnica.pl

Aktualny numer

Dołącz do nas