Aktualności

Mistrzostwa Szczawnicy w Narciarstwie Alpejskim

Już 26 stycznia zapraszamy dzieci szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną na kolejne Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim.

Regulamin Otwartych Mistrzostw Ośrodka Sportowego Szczawnica w Narciarstwie Alpejskim organizowanych Pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorza Niezgody

1. Cel imprezy: popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci jako formy aktywnego wypoczynku.

2. Organizator: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, Arena Narciarska Jaworki

3. Data: 26 STYCZEŃ 2015 r.

4. Miejsce: Arena Narciarska w Jaworkach

5. Uczestnicy: Szkoły zgłaszają dowolną liczbę zawodników.

Zawodnicy startują w grupach:
gr. I – dziewczęta klasy I – IV
gr. II - chłopcy klasy I - IV
gr. III - dziewczęta klasy V - VI
gr. IV - chłopcy klasy V – VI
gr. V - dziewczęta gimnazjum
gr. VI - chłopcy gimnazjum

6. Program zawodów: program zawodów obejmuje jeden, a dla 15 najlepszych zawodników z pierwszego przejazdu, przejazd drugi; w drugim przejeździe zawodnicy startują w odwrotnej kolejności do zajętych miejsc (organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego liczby przejazdów. W przypadku dużej liczby startujących zawodników, bądź złych warunków atmosferycznych, przeprowadzony zostanie jeden przejazd); czas mierzony elektronicznie; zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach.

godz. 9.00 – przyjazd ekip do Jaworek
godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów
godz.10.00 start wg kolejności dziewczęta klas I-IV, chłopcy klas I-IV, dziewczęta klas V-VI, chłopcy klas V-VI, dziewczęta gimnazjum, chłopcy gimnazjum.

7. Punktacja indywidualna: według osiągniętych czasów

8. Punktacja drużynowa: nie będzie prowadzona punktacja drużynowa

9. Nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc indywidualnie – statuetki, za miejsca I – VI dyplomy

10. Zgłoszenia: zgłoszenia należy przesłać emailem na adres : arena.jaworki@wp.pl do dnia 25 stycznia 2015 r do godz.15.00. Zgłoszenie zawiera listę zawodników z ich przyporządkowaniem do poszczególnych grup /imię, nazwisko, rok urodzenia/.

Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. Dodatkowo, w dniu zawodów, opiekun grupy dostarcza organizatorowi zgłoszenie zawierające listę startujących potwierdzoną pieczątką i podpisem dyrekcji szkoły.

Uwaga: koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów szkoły pokrywają we własnym zakresie, organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia startujących. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Aktualny numer

Dołącz do nas