Aktualności

Szczawnica członkiem Stowarzyszenia „Gorce – Pieniny"

Od 1 stycznia bieżącego roku miasto Szczawnica na prawach członka zwyczajnego przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny" z siedzibą w Krościenku n/D.

Zgodnie z Uchwałą nr LI/324/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2014 r. Miasto i Gmina Szczawnica przystąpiło z dniem 01 stycznia br., na prawach członka zwyczajnego, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny" z siedzibą w Krościenku n/D.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny" zrzesza w swych szeregach aktywnych działaczy reprezentujących trzy sektory: publiczny, gospodarczy i społeczny.
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar gmin Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn i Szczawnica.

Generalnym celem, który przyświecał idei powołania tego typu grupy było utworzenie zwartego obszaru, który stanowiłby jednorodny pod względem przyrodniczym czy turystycznym teren, który mógłby zaoferować turystom, a także swoim mieszkańcom różnorodną ofertę, wzmocnioną i rozwiniętą dzięki uzyskanym funduszom w ramach Programu Rozwoju dla Obszarów Wiejskich.

Do Lokalnej Grupy Działania mogą wstępować gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, a także rolnicy, osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, jak również przedstawiciele różnorodnych stowarzyszeń funkcjonujących w poszczególnych gminach członkowskich.

Wszystkich zainteresowanych działalnością oraz współpracą z LGD "Gorce-Pieniny" zachęcamy do wstąpienia do stowarzyszenia oraz do odwiedzenia jego strony internetowej www.leadergorce-pieniny.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów LGD, sposobu ich realizacji, korzyści wynikających z przystąpienia do LGD jak również szereg materiałów poświęconych dotychczasowej działalności stowarzyszenia i jego osiągnięciom.

Uzupełnione deklaracje członkowskie prosimy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 (II piętro, pokój nr 17) lub przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty na w/w adres w terminie do dnia 16 lutego 2015 r.

Dokumenty członkowskie:
http://www.leadergorce-pieniny.pl/dokumenty-czlonkowskie,35.html
źródło: szczawnica.pl

Aktualny numer

Dołącz do nas