Aktualności

ARTYKUŁ Z NOWEGO NUMERU: "Flora pienińska w pieśniach i przyśpiewkach szczawnickich / The Pieniny Flora in Szczawnica songs and rhymes" - prof. Ludwik Frey

Pieśni i przyśpiewki szczawnickie są z nami od lat. Profesor Ludwik Frey, ceniony znawca pienińskiej flory, w swoim nowym artykule opowiada o nich z niezwykłą pasją. Całość jego opowieści o najciekawszych muzycznych wzmiankach z naszego regionu dostępna w 11 numerze magazynu "Polski Region Pieniny". Zapraszamy.Nowy numer magazynu "Polski Region Pieniny"-------------- >
"Z początkiem 2014 r. krakowskie wydawnictwo Astraia sprawiło niespodziankę wszystkim miłośnikom szeroko pojętej kultury górali szczawnickich, a zapewne także mieszkańcom miasta i gminy Szczawnica, wydając w formie książkowej „Pienińskie nuty - zbiór pieśni szczawnickich”. Zostały one zebrane i spisane, a częściowo napisane przez zmarłego przed blisko 30 laty znawcę pienińskiej góralszczyzny, zasłużonego twórcę i artystę Michała Słowika-Dzwona. W książce znalazły się 1602 pieśni, piosenki i przyśpiewki. Okazało się, że ich teksty mogą być interesujące nie tylko dla badacza i miłośnika folkloru, ale także dla botanika, gdyż znajdzie on tutaj swoiste „wstawki florystyczne” w postaci nazw niemałej liczby różnych roślin. W związku z tym pojawiają się pytania: jak bogaty jest świat roślin w prezentowanych utworach? Jakie to są gatunki i/lub rodzaje? Które z nich rosną w Pieninach na stanowiskach naturalnych, które są uprawiane na polach lub w ogródkach, czy przeważają drzewa i krzewy, czy może rośliny zielne, a także które są wzmiankowane najczęściej, które rzadziej, a które tylko sporadycznie..."

"Early in 2014, Astraia, a Kraków-based publishing house, had a surprise in store for all lovers of what can be broadly called the culture of the Szczawnica Highlanders, and perhaps also the people of Szczawnica town and commune, when it published a book entitled Pienińskie nuty - zbiór pieśni szczawnickich (literally: Notes of the Pieniny - a collection of Szczawnica songs). They were collected, written down, and partially authored by an expert in Pieniny Highland culture, the recognised artist Michał Słowik-Dzwon, who died nearly 30 years ago. The book contains 1602 songs, couplets, and rhymes.Their lyrics proved interesting not only for the lover or researcher of folklore, but also for the botanist, as they feature peculiar “floristic intrusions”, that is, the names of a not insignificant number of different plants. This raises the question: how rich is the world of plants that is presented in the work? What species and/or types do they belong to? Which of them grow in the natural vegetation of the Pieniny and which are cultivated in fields or gardens. Are the trees and shrubs dominant, or perhaps it is the herbs that are most often mentioned; which plants are cited the least, and which plants are cited the least, and which only occasionally..."


Prof. Ludwik Frey

You can find more in the latest 11th issue of "Polski Region Pieniny" magazine.

Aktualny numer

Dołącz do nas