Aktualności

Zielone światło na modernizację zabudowy Grajcarka

Wojewoda Małopolski wydał w końcu pozwolenie na remont zabezpieczeń przeciwpowodziowych na potoku Grajcarek. Modernizowany będzie odcinek od stacji PKL do zapory przeciwrumoszowej przy OHP.

Jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Szczawnicy. Pamiętamy doskonale, jakie problemy do tej pory wywoływała słaba ochrona przeciwpowodziowa tego odcinka w przypadku gwałtowniejszych opadów deszczu.

Tak skomentował całą sprawę burmistrz Szczawnica Pan Grzegorz Niezgoda- Może nie jest to inwestycja tak spektakularna jak Plac Dietla, czy promenada, ale śmiem twierdzić, że jest to jedna z najważniejszych zadań ostatniej dekady, które przygotowujemy do realizacji - Skomentował również etap przygotowawczy do podjęcia inwestycji: - Dwa lata przygotowań, ekspertyz, uzgodnień i pozwoleń, to czas bardzo krótki jak na opracowanie dokumentacji tak wielkiej i tak trudnej inwestycji. Te ostatnie dwa lata wypełniliśmy dziesiątkami telefonów oraz wizyt w instytucjach, od których zależało szybkie zaopiniowanie przyjętych rozwiązań projektowych.

Na podstawie podpisanego w 2012 r. z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie porozumienia, MiG Szczawnica zobowiązane było do zlecenia opracowania projektu budowlanego dla inwestycji, natomiast RZGW zobowiązało się, będzie czyniło starania o pozyskanie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych, m. in. z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

- Podział zadań wynikał z tego, że umocnienia Grajcarka stanowią własność RZGW, natomiast jest rzeczą oczywistą, że nam – władzom miasta szczególnie zależało na tym, aby budowle te były w należytym stanie technicznym i zapewniały bezpieczeństwo szczawniczanom - wyjaśnia Niezgoda.
Zakres robót obejmuje m. in.: przebudowę korony istniejącego bulwaru, wykonanie umocnienia ławy fundamentowej istniejących bulwarów, odbudowę zniszczonych istniejących schodów bulwarowych, przebudowę skarpy brzegu prawego, umocnienie stóp filarów trzech istniejących mostów drogowych, odbudowa wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącej oraz budowa nowej opaski brzegowej z koszy siatkowo – kamiennych a przede wszystkim nadbudowę i remont umocnień wzdłuż całego potoku o łącznej wartości kosztorysowej ponad 4 milionów złotych.

- Zgodnie z założonym harmonogramem uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Etap ten zakładaliśmy zakończyć do końca 2014r. Kolejną sprawą, która nas czeka, jest wspólne z RZGW złożenie wniosku o dofinansowanie. Jeżeli będzie nam sprzyjać szczęście i nie zawiedzie wypracowana współpraca z władzami Zarządu Gospodarki Wodnej, to roboty powinny się rozpocząć już w przyszłym 2015 roku - wyjaśnia burmistrz.

Aktualny numer

Dołącz do nas