Aktualności

ARTYKUŁ Z NOWEGO NUMERU: Śpasowanie Jaśka Plewy / Wit of Jasiek Plewa - Leszek Horwath

Kolejny artykuł Leszka Horwatha poświęcony jest postaci Jaśka Plewy, niezwykle charyzmatycznego filologia, teatrologa, a jednocześnie krakowskiego poety, felietonistę, satyryka i pisarza. Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia jego zapowiedzi. Cały artykuł dostępny w najnowszym 11 numerze naszego magazynu.
Nowy numer magazynu "Polski Region Pieniny"----------------- >Gwarą mawiał o sobie... „Nie lubiym cygaństwa, polityki i głupoty. Reśte trawie. Kochom moje
dzietcyska, mojom babe i moje góry. Reśte toleruję”.
Henryk Cyganik przeżył 59 lat, zmarł w Krakowie 23 lutego 2005 r., przed dziesięciu laty. Ponieważ wiem, że nie lubił łzawych wspominków, przeto spisuję mozolnie śpasowanie Jaśka Plewy z nagrań dokonanych w 2000 r. Ich publikację poprzedzę jednak krótkim wyjaśnieniem gawędziarskiego pseudonimu Henryka...He used to speak about himself in dialect: “I don’t like cheating, politics, and stupidity. I can stomach the rest. I love my kids, my woman, and my mountains. I tolerate the rest.”
Henryk Cyganik died in Kraków 10 years ago, on 23rd February 2005, at the age of 59. As I know that Henryk hated tearful recollections, I am toiling to write down the witty expressions of Jasiek Plewa from the recordings made in 2000. Let me, however, precede their publication with a short explanation (in beautiful Highlander dialect - translator’s note) of the origin of Henryk’s storytelling pen-name...


You can find more in the latest issue of "Polski Region Magazine". Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas