Aktualności

ARTYKUŁ Z NOWEGO NUMERU: Swojskość ukryta w śpiewie / Local identity hidden in song - dr Justyna Cząstka-Kłapyta

O unikatowej kulturze muzycznej górali pienińskich w swoim najnowszym artykule opowie nam Pani dr Justyna Cząstka-Kłapyta. Serdecznie zapraszamy.Kup nowy numer magazynu "Polski Region Pieniny" ------------------>
"Okres zaawansowanych badań naukowych nadszedł nieco później, bo w latach 1932-1933, kiedy to wówczas młodzi i pełni zapału do pracy badacze - Łucjan Kamieński (1885-1964) i Zygmunt Sitowski (1906-1964) poddali analizie wyjątkowy, jak im się zdawało, wielogłos pieniński. Chcąc go trafnie zdefiniować, użyli na jego określenie diafonia, które oznaczało średniowieczną, staroangielską i unikalną wówczas w Europie technikę śpiewu wielogłosowego. Zasugerowali w ten sposób występowanie podobieństwa pomiędzy sposobem prowadzenia głosów w śpiewie górali pienińskich, a średniowieczną metodę śpiewania na głosy.."

Cały artykuł zgłębiający unikalną kulturę muzyczną górali pienińskich w najnowszym numerze magazynu "Polski Region Pieniny". Zapraszamy.

The period of advanced scientific studies occured somwhat later, in 1932-1933, when the young and ethusiastic researches Łucjan Kamieński (1885-1964) and Zygmunt Sitowski (1906-1964) analysed what they believed to be the exceptional Pieniny Polyphonic. Eager to define it precisely, they resorted to the notion of diaphonia, a mediaeval, old english polyphonic technique unique in contemporary Europe. In this way they suggested a similarity between the performance of choral songs of the Pieniny Highlanders and mediaeval polyphony.."


You can find more in the the latest issue of "Polski Region Pieniny" magazine. Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas