Aktualności

Konkurs Palm Wielkanocnych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie Palm Wielkanocnych. Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Oddział Pieniński Związku Podhalan oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy. Rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową 29 marca o godz. 11:30.Kup nowy numer magazynu "Polski Region Pieniny" ------------------>
REGULAMIN KONKURSU PALMY WIELKANOCNEJ W SZCZAWNICY


I. Cel konkursu:

1) Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionu górali szczawnickich,

2) Podtrzymanie tradycji Roku Obrzędowego

3) Promocja dorobku kulturowego regionu,

4) Integracja środowisk lokalnych.


II. Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych i sztucznych materiałów.


III. Kategorie konkursu:

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

Palma tradycyjna – palma wykonana według tradycyjnych wzorców, przy użyciu materiałów takich jak:
- bazie wierzbowe

- bukszpan

- naturalne kwiaty i zioła

- różnokolorowe wstążki, wiązane w układzie dowolnym, nawiązujące swoją barwą do przyrody, obrzędów liturgicznych i zdobnictwa pienińskiego.


Palmy prezentowane przez osoby ubrane w strój góralski otrzymają dodatkowe punkty.


2. Palma najwyższa

Oceniana będzie długość palmy mierzona od jej nasady do czubka.


3. Palma najładniejsza-oryginalna

Oceniane będą walory estetyczne palmy, dbałość o szczegóły oraz ogólna prezencja. Dopuszczane są elementy zdobnicze nie wywodzące się z tradycji góralskiej oraz własne aranżacje. Spośród prezentowanych palm jury wybierze najładniejszą, która otrzyma osobną nagrodę Grand Prix konkursu


IV. Zgłoszenia:

Palmy wielkanocne do konkursu należy dostarczyć w Niedzielę Palmową do Sali św. Kingi w Domu Parafialnym, po zakończonej Mszy św. o 10.30 w Kościele Parafialnym w Szczawnicy.


V. Ocena palm

Oceny dokona powołane przez organizatorów jury, w poniedziałek po Niedzieli Palmowej.


VI. Nagrody:

O przyznaniu nagród rzeczowych i dyplomów decyduje jury konkursu.


Kat. 1 Palma tradycyjna – I-III m. oraz wyróżnienia

Kat. 2. Palma najwyższa – I –III m.

Kat. 3. Palma oryginalna – I – III m. oraz wyróżnienia

oraz

Nagroda Grand Prix – Palma najładniejszaVII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród


Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędzie się w poniedziałek po Palmowej Niedzieli w sali domu parafialnego o godz. 15:00


VIII. Postanowienia końcowe:


Palma może być zgłoszona tylko w jednej z trzech kategorii. Wymogiem regulaminowym jest pozostawienie palm w Domu Parafialnym, w celu dokonania oceny palm Wielkanocnych. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.

Aktualny numer

Dołącz do nas