Aktualności

ARTYKUŁ Z NOWEGO NUMERU: "Magia Głowacicy" - Ryszard M. Remiszewski

Czemu głowacicę można traktować jak narkotyk? Na to pytanie postara się odpowiedzieć w swoim najnowszym artykule Ryszard M. Remiszewski. Cały artykuł oraz zdjęcia wspaniałych okazów ryb dostępne w najnowszym numerze naszego magazynu. Serdecznie zapraszamy.
KUP NOWY WIOSENNY NUMER MAGAZYNU ----------------->
BUY THE NEW ISSUE OF MAGAZINE--------------------------->Ryszard M. Remiszewski

MAGIA GŁOWACICY
THE MAGIC OF THE DANUBE SALMON

Ryba jak narkotyk. Jest taka? Okazuje się, że tak. Ma silnie wydłużone, wrzecionowate ciało z dużą płetwą tłuszczową i bardzo drobnymi łuskami. Głowa długa, grzbietobrzusznie spłaszczona o wielkiej uzbrojonej w liczne zęby paszczy. Głowacica (Hucho hucho) jest rybą tajemniczą i wyjątkową, jak zapewniają wędkarze. Są wśród nich tacy, dla których inne ryby mogą nie istnieć.

Łowienie jej na wędkę jest niezwykle emocjonujące, porównywane do sportowych połowów np. łososia królewskiego na Pacyfiku czy łososia atlantyckiego. Dawniej głowacica żyła tylko w środkowym i dolnym dorzeczu Dunaju, w Polsce przed II wojną światową naturalnie występowała w Czeremoszu i sporadycznie w Prucie, w obecnych granicach początkowo bytowała jedynie w Czarnej Orawie, później wsiedlona sztucznie została głównie w Popradzie i Dunajcu. Występuje jeszcze w Sanie. Głowacica dobrze się w nich zadomowiła, odpowiadają jej bowiem wody zimne, szybko płynące, dobrze natlenione, o kamienistym dnie. To są trzy najważniejsze rzeki, gdzie spotyka się stada głowacicy. Nie jest to jednak ryba tak liczna, żeby można było powiedzieć, że nic jej nie zagraża.

Głowacica jest rybą wybitnie stanowiskową, prowadzącą samotny tryb życia, żywi się rybami różnych gatunków, odznacza się stosunkowo dużą tolerancją ekologiczną. Może żyć nawet w lekko zanieczyszczonych wodach. W rzece zajmuje określone miejsca, których broni przed innymi rybami swego gatunku. Podczas tarła w marcu i kwietniu odbywa krótkie wędrówki w górę rzeki. Głowacica jest dużą rybą łososiowatą, dorastającą do takich rozmiarów, które od razu wymuszają jej hierarchiczność w rzece. Miejsca jej bytowania różnią się od miejsc połowu. W rzece musi się gdzieś schować. Nie są to płycizny, lecz głębsze miejsca. Natomiast wypływając na żer, poluje również na płyciznach, są to charakterystyczne stanowiska, bardzo popularne i znane łowiącym. Nie jest sztuką wyszukanie, lecz złowienie tej chimerycznej i sprytnej ryby.

Cały artykuł znajdą Państwo w najnowszym wiosennym numerze magazynu "Polski Region Pieniny". Zapraszamy.

ENGLISH VERSION:

A fish like a drug. Does such a fish exist? It so happens that it does. It has a strongly elongated, spindle-shaped body, with a large adipose fin and very fine scales. A body nearly round in cross-section, with a long head with a huge maw armed with plenty of teeth. The huchen or the Danube salmon (Hucho hucho) is a fish as mysterious as exceptional, as anglers will assure you. Their
number includes those for whom other fish simply don’t exist.

Angling for the Danube salmon is extremely exciting, and can be compared, for example, to sport fishing for chinook ‘king’ salmon in the Pacific, or the Atlantic salmon. In former times the huchen lived only in the middle and lower catchment of the Danube. In pre-second world war Poland it was naturally found in the Czeremosz (Cheremosh) and occa- sionally in the Prut. Within the borders of present-day Poland, it initially lived only in the Czarna Orawa, and was later artificially introduced, mostly into the Poprad and the Dunajec. Today, it can also be found in the San. The Danube salmon found these rivers a comfortable home, as it enjoys cold, quickly flowing waters, well oxygenated, with a stony bottom. Thus these three rivers are the most important rivers where quantities of huchen are found. Yet the fish is not sufficiently numerous to claim that it is in no danger at all.

The Danube salmon is an exceedingly territorial fish, living a solitary existence and feeding on different species of fish. One of its characteristics is a fair environmental tolerance as it can survive even in slightly polluted waters. In a river, it occupies certain habitats, which it defends against other fish of its species. In March and April, it migrates short distances upstream to spawn. It is a large Salmoniforme fish reaching dimensions sufficient for it to enforce its hierarchic presence in the river. The places where they dwell are not the ones where it is caught. As it needs hiding places in the river, it seeks out deeper places rather than shallows. Yet coming out to look for prey, it also hunts in the shallows, where it has characteristic stands, very popular and well-known to anglers. Thus this chimeric and cunning fish is not so much difficult to find as to catch.

You can find more in the the latest issue of "Polski Region Pieniny" magazine. Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas