Aktualności

KSIĄŻKA MIESIĄCA: "Dyplomatyczne gawędy. Przygody i podróże zwyczajnego dyplomaty"

„Dyplomatyczne gawędy. Podróże i przygody zwykłego dyplomaty” Władysława Tadeusza Lichoty zostały wydane pod koniec 2014 roku przez Muzeum Niepodległości. Spotkanie z autorem tej arcyciekawej książki już w najbliższą sobotę o godz. 19 w Dworku Gościnnym. Serdecznie zapraszamy.

JAZZ BAR
23 maja 2015 (sobota), godz. 19:00
Wstęp wolny
KUP NOWY WIOSENNY NUMER MAGAZYNU ----------------->
BUY THE NEW ISSUE OF MAGAZINE--------------------------->


Spotkanie z byłym ambasadorem Tadeuszem Lichotą

Władysław Tadeusz Lichota urodził się i wychowywał w Zamościu. W tym mieście ukończył też szkołę podstawową i średnią. Po ukończeniu I roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w wyniku ogólnopolskiego konkursu dla studentów, kontynuował naukę w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych ze specjalizacja problematyki krajów Ameryki Łacińskiej. Pracę magisterską obronił nt. polityki zagranicznej Brazylii. Ukończył także m.in., roczne Studium Podyplomowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na SGPIS (obecnie SGH) w Warszawie oraz wiele szkoleń i kursów organizowanych przez Centralę MSZ oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Przeszedł pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne urzędnika służby cywilnej i był członkiem korpusu służby cywilnej.

Po uzyskaniu dyplomu w 1970 roku został przyjęty do pracy w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie pracował nieprzerwanie do 2010 roku. W Centrali Ministerstwa pełnił różne funkcje w tym m.in. naczelnika Wydziału w Gabinecie Ministra Spraw Zagranicznych i doradcy Ministra w Departamencie Ameryki. Pracował w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych za granicą, w tym na Kubie jako attaché i II Sekretarz Ambasady, konsul w Konsulacie Generalnym w Sao Paulo, radca ambasady w Buenos Aires, radca i kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady w Madrycie, I radca Ambasady w Meksyku i I radca Ambasady w Limie. W ramach obowiązków służbowych oraz podróży prywatnych odwiedził kilkadziesiąt krajów świata na pięciu kontynentach. Brał udział, jako członek delegacji państwowych, w wielu podróżach zagranicznych. Uczestniczył w licznych seminariach i konferencjach międzynarodowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Publikował artykuły nt. problemów politycznych krajów Ameryki Łacińskiej w miesięczniku „Sprawy międzynarodowe”. Odznaczony m.in. Polskim Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką honorową „Zasłużony Pracownik Służby Dyplomatyczno-Konsularnej” oraz odznaczeniami zagranicznymi.

„Dyplomatyczne gawędy. Podróże i przygody zwykłego dyplomaty” Władysława Tadeusza Lichoty zostały wydane pod koniec 2014 roku przez Muzeum Niepodległości, jako tom drugiej serii wydawniczej „Autobiografie”. Tom pierwszy to „Moje ciekawe życie” Jana Wysogląda (1944-2015).

Aktualny numer

Dołącz do nas