Aktualności

ARTYKUŁ ARCHIWALNY: "Grzbietem Małych Pienin" - Ryszard M. Remiszewski (ENGLISH)

Unikatową wschodnią część pasma Pienin opisuje nasz stały felietonista - Ryszard M. Remiszewski. Serdecznie zapraszamy.KUP WIOSENNY NUMER MAGAZYNU -------------------------->
BUY THE NEW ISSUE OF MAGAZINE--------------------------->"Grzbietem Małych Pienin" - Ryszard M. Remiszewski

Małe Pieniny, będące częścią pasma skałkowego, ciągną się z zachodu na wschód od Bystrzyka (704 m n.p.m.) po obły garb Syhły (937 m n.p.m.), na odcinku 14 km długości i miejscami szerokości 4 km. Stoki północne są zlewnią Grajcarka, a południowe i wschodnie Lipnika i Leśnego Potoku po słowackiej stronie. Pasmo graniczne pomiędzy Polską i Słowacją to tereny wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystycznym - w grzbiecie wznoszą się wapienne szczyty Szafranówki (742 m n.p.m.), Łaźnych Skał (775 m n.p.m.), Rabsztyna (847 m n.p.m.) i Wysokiej (1050 m n.p.m.).

Letnicy i turyści wędrówkę grzbietem Ma- łych Pienin najczęściej rozpoczynają od schroniska PTTK „Orlica” (ok. 450 m n.p.m.), wzniesionego w 1932 r. jako prywatny pensjonat, usytuowany pod stromą, wyniosłą Białą Skałą. Podchodzi się do niej z Drogi Pie- nińskiej, historycznego traktu do Czerwonego Klasztoru. Zbudowany on został staraniem właściciela Szczawnicy Józefa Szalaya w la- tach 1870-1875, a dokończony przez Akade- mię Umiejętności w 1884 r.

Pierwszy ze szczytów, Szafranówka, wraz z pobliską Palenicą (719 m n.p.m.) to zimą i latem najbardziej uczęszczane miejsca. Na Palenicy znajduje się górna stacja kolejki krzesełkowej (różnica wysokości między dol- ną a górną stacją wynosi 263 m, a średnica pochylenia 35 proc.). Dla narciarzy przygotowano tu trasy o różnym stopniu trudności. Natomiast latem na stoku funkcjonuje tor saneczkowy.

Mijając zalesiony szczyt Łaźnych Skał, uwa- gę zwraca wyniosły Rabsztyn (847 m n.p.m.), który jeszcze w I połowie XIX w. słynął z ruin tajemniczego zamku, którego tu nigdy nie było! Niegdyś był często odwiedzany przez kuracjuszy uzdrowiska. W jego pobliżu znajduje się obły trawiasty szczyt Wysokiego Wierchu (899 m n.p.m.), z którego rozciąga się jedna z piękniejszych panoram w Pieninach. Poniżej szczytu spotkać można pasterskie bacówki, ponieważ teren o połoninnym charakterze nadaje się doskonale na wypas owiec.

W pobliżu – w bocznym odgałęzieniu grzbietu – wznosi się szczyt Jarmuty (794 m n.p.m.), z rzadka porośnięty krzewami, z masztem przekaźnika telewizyjnego na górze. Jego wnętrze skrywa niezwykłą atrakcję krajo- znawczą – zachowane w całości sztolnie srebrnego kruszcu, popularne banie, zabytki kopalnictwa z XVIII w.

Cały artykuł dostępny w 1 numerze naszego magazynu, który cały czas jest dostępny w naszym sklepie internetowym.

Serdecznie zapraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


The Małe Pieniny, a range of rocky mountains, extend from west to east, from Bystrzyk (704 m / 2310 ft asl) to the rounded knoll of Syhła (937 m / 3075 ft asl), stretching for 14 km (8.7 miles), with a width reaching 4 km (2.5 miles) at times. The northern slopes belong to the catchment of the Grajcarek, and the southern and eastern ones to that of the Lipnik and the Leśny Potok (simply: “the forest stream”) on the Slovak side. Providing the border between Poland and Slovakia, the range is exceptionally attractive for tourists, with its limestone peaks of Szafranówka (742 m / 2434 ft asl), Łaźne Skały (775 m / 2543 ft asl), Rabsztyn (847 m / 2779 ft asl), and Wysoka (1050 m / 3445 ft asl).

Holidaymakers and tourists usually begin by walking along the ridge of the Małe (i.e. Lesser) Pieniny from PTTK Orlica tourist shelter (approx. 450 m / 1476 ft asl) built in 1932 as a private boarding house at the foot of the steep and lofty Biała Skała Rock. It is accessible from the Pieniny Highway, a historical road to the Red Monastery (Červený Kláštor). The idea to build the house came from the owner of Szczawnica, Józef Szalay, in 1870–1875, yet it was not completed until 1884, by the Academy of Arts and Sciences.

The nearest of the peaks, Szafranówka, together with the nearby Palenica (719 m / 2359 ft asl), are among the places that are most frequented, both in winter and in summer. Palenica is the upper terminal of the chair lift (the difference in elevation between the top and bottom terminals is 263 m / 863 ft and the average incline 35%). The slopes marked out here welcome skiers of various levels of proficiency. In summer, the slope sports a toboggan track.

When passing by the forested peak of Łaźne Skały, our attention is attracted by the lofty Rabsztyn (847 m / 2779 ft asl), which was famous for the ruins of a mysterious castle even as late as the first half of the 19th century, although there has never been one on top of it! Nevertheless, the mountain used to be frequented by the people staying at the spa. Situated in the vicinity is the rounded grass-clad Wysoki Wierch (899 m / 2949 ft asl), commanding one of the most beautiful panora- mas in the Pieniny. Found below the peak are shepherds’ shelters, as the plentiful mountain lawns in the area provide perfect grazing for sheep.

Situated nearby – in a ramification of the range – is Jarmuta (794 m / 2605 ft asl), a hill with scattered bushes, and a characteristic TV tower on top. Its heart conceals an unusual attraction: fully preserved mines of silver ore with adits and elements of mining heritage from the 18th century.

You can find more in the the latest issue of "Polski Region Pieniny" magazine. Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas