Aktualności

NUMER 13: "Pienińska flora z kajaka widziana" - prof. Ludwik Frey (ENGLISH)

O tym co kryje przed nami pienińska flora nasz stały specjalista prof. Ludwik Frey..Zamów nowy numer magazynu -------------------------->
Buy the new issue of magazine--------------------------->Szata roślinna, podobnie jak wszystko na ziemi, podlega nieuchronnym zmianom. Heraklit, grecki filozof z głębokiej starożytności (V w. przed Chrystusem), miał ponoć powiedzieć: „nie ma nic stałego poza zmiennością”. Tak więc i flora pienińska zmienia się w czasie i przestrzeni. Na szczęście jednak nie w sposób zasadniczy, zwłaszcza jeśli chodzi o jej charakterystyczne cechy. Zatem, dopóki pozostaje w mało jeszcze zmienionej formie, trzeba ją poznawać, szczególnie w miejscach najatrakcyjniejszych z krajobrazowego i przyrodniczego punktu widzenia.

Niewątpliwie najbardziej fascynującą częścią Pienin jest przełom przecinającego je Dunajca. Udajmy się więc na florystyczną wędrówkę po tej czarownej krainie, gdzie rządzi wodny żywioł. Wsiądźmy do kajaka (lub w inny środek lokomocji nawodnej) i puśćmy się z biegiem rzeki. Będzie to z pewnością wędrówka emocjonująca, ale bez wątpienia trudna dla botanika florysty. Dlaczego? Ponieważ płynąc kajakiem, niełatwo będzie wszyst- ko zobaczyć, sfotografować, a tym bardziej dotknąć – byle nie zrywać! W zamian można przyjrzeć się obydwu brzegom przełomu - polskiemu i słowackiemu, a poza tym od czego jest lornetka ułatwiająca obserwację?!

Trudno wymienić wszystkie gatunki roślin, które spotkamy na całej trasie przełomu. Aby tekst nie zamienił się w listę florystyczną, ograniczymy się do kilku ważniejszych odcinków (punktów) trasy, jak również znaczących gatunków roślin. Do bardzo atrakcyjnych pod względem florystycznym miejsc w przełomie należą: po stronie polskiej – Trzy Korony, Facimiech i Sokolica, a po stronie słowackiej – Mnichy i Golica.

Cały artykuł dostępny w najnowszym 13 numerze magazynu "Polski Region Pieniny".

Serdecznie zapraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Pieniny flora as seen from a kayak" - prof. Ludwik Frey


Much like anything else on earth, vegetation undergoes una- voidable changes. Heraclitus, a Greek philosopher from very ancient times (5th century BC) is believed to have said ‘there is
nothing permanent except change’. And therefore the flora of the Pieniny also changes in time and space. Luckily, not profoundly, especially as far as its distinctive features go.
Therefore, as long as it retains its hardly changed form, it needs to be recognised, especially in those places that are most attractive from the point of view of landscape and nature.

What certainly is the most fascinating feature in the Pieniny is the gorge of the Dunajec cutting through the mountains. That’s why we are looking at the flora on a stroll into this wonderland ruled by the element of water. Let’s board a kayak or any other means of waterborne transportation, and let the flow of the river carry us. The ride is certainly, going to be very exciting, yet difficult for a botanist. Why? Because going down in a canoe or kayak he will find it difficult to spot everything, not to mention taking photos or touching (picking is absolutely out of question!). In return, such a ride is a perfect opportunity to observe both banks of the gorge, the Polish and the Slovak, and after all, what are binoculars for if not to make observation easier!?

It would be difficult to list all the plant species you are going to find en route. In order not to turn this text into a list of species, it will be limited to a number of the most important sections, or points, on our route, and only to the most signifi- cant of the plant species. On the Polish side the places with most the attractive flora in the gorge include the foot of the Trzy Korony, Facimiech, and Sokolica mountains, and on the Slovak side – the Sedem Mníchov and Holica rocks.

You can read whole article in the latest (13) issue of magazine. Enjoy!

Aktualny numer

Dołącz do nas