Aktualności

"Dziewolscy herbu de Dziuli" - wystawa

Jeszcze tylko do 20 września w Galerii Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnicy mogą Państwo podziwiać wystawę poświęconą rodowi Dziewolskich. Serdecznie zapraszamy!


Zamów nowy numer magazynu -------------------------->
Buy the new issue of magazine--------------------------->Na wystawie prezentowane są w większości nigdzie dotąd nie publikowane materiały, informacje i pamiątki dotyczące rodu Dziewolski, który związany był z Pieninami na przestrzeni ponad 100 lat, i który poniósł wielkie zasługi m.in. dla rozwoju regionu i zachowania lokalnego, unikatowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Dwory Dziewolskich w Krościenku i Grywałdzie był ostoją polskości w czasach, kiedy Polski nie było na mapie Europy, a w czasie II wojny światowej stanowiły schronienie dla polskich naukowców m.in. prof. Rudolfa Weigla, który u Dziewolskich prowadził badania nad ulepszeniem szczepionki na tyfus plamisty. Członkowie tego rodu, jak Władysław Grotowski – wójt Krościenka, nie dopuścił do kolaboracji mieszkańców miasteczka z Niemcami; Jan, Józef i Stefan Dziewolscy za współpracę z Armią Krajową, udzielanie pomocy partyzantom zostali aresztowani i osadzeni w Auschwitz, Stefan przypłacił to życiem.

Przedstawiciele tego rodu byli naukowcami, jak prof. Ludwik Sitowski – pionier entomologii w Pieninach, w l. 1925-1926 rektor Uniwersytetu w Poznaniu. Inni inżynierami w różnych dziedzinach technicznych i leśnikami: inż. Stanisław Dziewolski – architekt dziś zabytkowych obiektów w Szczawnicy i Krościenku, inż. Stefan Dziewolski – specjalista budowy maszyn, Apolinary Dziewolski - inżynier kolejnictwa, kształcił się w Wiedniu w Hochschule für Bodenkultur, nadzorował budowę linii kolejowej na odcinku Sucha Beskidzka-Chabówka-Nowy Sącz.

Autorką scenariusza wystawy jest Barbara A. Węglarz - Kustosz Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej.

Organizatorzy : Thermaleo & Uzdrowisko Szczawnica, Fundacja Andrzeja Mańkowskiego, Muzeum Pienińskie im. J.Szalaya oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy współpracy Muzeum Tatrzańskiego oraz przedstawicieli rodziny Dziewolskich.

Aktualny numer

Dołącz do nas