Aktualności

Pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców

Konkursami wokalnymi zakończył się projekt "W stronę źródeł - pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców". Na scenie zaprezentowały się grupy z regionu pienińskiego i gorczańskiego, a zwieńczeniem konkursów była projekcja specjalnie nagranego filmu.

KUP MAGAZYN PIENINY -------------------------------------------->

W piątek na scenie szczawnickiego Kinoteatru Pieniny zaprezentowali się przedstawiciele Sromowiec Wyżnych, Sromowiec Niżnych, Hałuszowej, Grywałdu i Krościenka. Zabrakło niestety przedstawicieli bogatej w tradycje i obyczajowość Szczawnicy. W sobotę z kolei, konkurs odbył się w Ochotnicy Górnej w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury. Tam przed jury i publicznością zaprezentowali się mieszkańcy Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Tylmanowej.

Podczas konkursów usłyszeliśmy m.in. pieśni kościelne, polanowe i kolędy. Komisja konkursowa oceniała głównie dobór tradycyjnego repertuaru i czystość brzmienia wykonywanej pieśni. A tak o regionie pienińskim mówił w piątek w Szczawnicy prowadzący imprezę Piotr Kłapyta: - Pieniny to wyjątkowy region, nie tylko poprzez góry, krajobrazy, ale dzięki tradycji i kulturze, bo tylko w tym regionie pienińskim etnomuzykolodzy określili fenomenalną techniką śpiewania na głosy, na wiele głosów.

WYNIKI SZCZAWNICA:

Jury w składzie: przewodnicząca komisji mgr Izabela Lechenstein de Werndl (etonomuzykolog), dr. Justyna Cząstka - Kłapyta (etonomuzykolog), mgr Joanna Wodo (muzyk), Anna Łoś (Polskie Radio Kraków), Anna Mikołajczyk - Szarek (folklorysta) zadecydowało o przyznaniu następujących miejsc:

1 miejsce Waksmundzka Karolina, Waksmundzka Katarzyna z Grywałdu
2 miejsce Jan Kubik, Marian Jarosz z Krościenka
3 miejsce egzequo Grupa z Hałuszowej ( Maria Kowalczyk, Maria Wójcik, Maria Kowalczyk, Władysława Kowalczyk, Zofia Wolska, Maria Kołak, Stanisława Kuruc) oraz Zespół Krościencanki z Krościenka.

Wyróżnienia:
Grupa z Grywałdu, 2 grupy ze Sromowiec Wyżnych, 1 grupa ze Sromowiec Niżnych

WYNIKI OCHOTNICA GÓRNA:

Jury w składzie: przewodniczaca komisji mgr Izabela Lechenstein de Werndl (etonomuzykolog), dr. Justyna Cząstka - Kłapyta (etonomuzykolog) zadecydowało o przyznaniu następujących miejsc:
1 miejsce Grupa z Ochotnicy Dolnej działająca przy Związku Podhalan
2 miejsce ex aequo Grupa z Tylmanowej działająca przy Związku Podhalan oraz Grupa z Ochotnicy Górnej działająca przy Kole Gospodyń Wiejskich
3 miejsca nie przyznano ze względu na wysoki poziom wykonawców.

W lutym br. ruszył projekt „W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców” realizowany wspólnie przez Fundację Dobra Wola z Krakowa, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy oraz Wiejskie Ośrodki Kultury w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Związku Podhalan z Tylmanowej. Celem projektu była dokumentacja i rewitalizacja unikatowych śpiewów religijnych społeczności góralskiej zamieszkującej wszystkie miejscowości Pienin i część Gorców (Tylmanowa, Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna-Młynne).

Projekt zakładał stworzenie filmu dokumentalnego, ukazującego zarówno odbiorcom miejscowym, jak i zainteresowanym kręgom społecznym w całej Polsce fenomen funkcji i miejsca muzyki, muzykowania, śpiewania, w tym pieśni religijnej w życiu tej grupy góralskiej. Na płycie znajdą się wybrane przykłady nagranych śpiewów obejmujących cały okres liturgiczny. Przy szybko zachodzących przemianach kulturowych jest to już nieomal ostatni moment na uchwycenie i udokumentowanie tego regionalnego fenomenu muzycznego tak głęboko osadzonego w miejscowej duchowości.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zakończenie projektu przeprowadzone zostały dwa konkursy wokalne w Pieninach i Gorcach, podczas których zgromadzenie obejrzeli powstały film pt. "Jak śpiewam Bóg słyszy lepiej".

źródło: pieninyinfo.pl

Aktualny numer

Dołącz do nas