Aktualności

Pieniny na międzynarodowej liście geoparków UNESCO?

Co łączy Szczawnicę z chińskim siedmiotysięcznikami Kunlun i islandzkimi gejzerami? Poza pięknem krajobrazu również rzadko spotykane gdzie indziej warunki geologiczne.

KUP MAGAZYN PIENINY -------------------------------------------->

Zacznijmy jednak od początku. W lipcu 2015 roku na zaproszenie szczawnickich władz samorządowych odpowiedzieli przedstawiciele Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas cyklu spotkań w Szczawnicy wypracowano model współpracy pomiędzy samorządem i uczelnią mający na celu utworzenie geoparku Pieniny. Ze strony AGH koordynatorem przedsięwzięcia został dr hab. inż. Marek Doktor – Kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, natomiast stronę szczawnicką reprezentuje Tomasz Moskalik – zastępca burmistrza.

Powołany zespół postawił sobie za zadanie utworzenie, a następnie wpisanie na listę UNESCO, geoparku obejmującego swoim obszarem przede wszystkim wschodnią część Pienińskiego Pasa Skałkowego, ale również sąsiadujące tereny pogranicza polsko-słowackiego.

Geopark jest pewnym obszarem, na którym znaleźć można unikatowe obiekty geologiczne. Najczęściej jednak te formy ochronne łączą walory geologiczne, historyczne i kulturowe. Nie należy tym samym mylić geoparku z formą ochrony przyrodniczej – mówi Tomasz Moskalik –Podstawowym celem ich tworzenia jest ochrona stanowisk geologicznych, takich jak gołoborza, skał magmowe, ostańce, sztolnie, ukierunkowana na edukację. Naszym celem jest sporządzenie spójnej koncepcji utworzenia nowej atrakcji turystycznej w rejonie Pienin. Chcemy aby tereny niezurbanizowane w naszej gminie kojarzone były nie tylko z siecią szlaków pieszych i rowerowych ale również z historią i spuścizną tego miejsca oraz ludzi je zamieszkujących. A mamy czym się chwalić.

Większość turystów odwiedzających Szczawnicę nie ma pojęcia o tym, że Bryjarka jest skałą wulkaniczną, nie wie w jaki sposób powstają wody mineralne, nie przypuszcza nawet, że podziwiając Wodospad Zaskalnik może uczyć się o powstawaniu osadów fliszowych i z pewnością zdziwi się, gdy dowie się, że w Pieninach wydobywano rudy metali, w tym złoto. Rzadko kto ma świadomość, że mijając Szlachtową można zauważyć Grupę Skałek Wapiennych zbudowanych z czerwonych wapieni bulastych, specyficzne skałki Dziad i Baba, w Wąwozie Homole zauważyć można praktycznie cały przekrój geologiczny obszaru, a w Rezerwacie Biała Woda znaleźć można unikatowe wapienie krynoidowe i bazaltową skałę. Wysokie Skałki, Zaskalskie, Bodnarówka –wszystko to są tereny o wartości światowej. - podkreśla burmistrz Grzegorz Niezgoda. W ramach współpracy z AGH chcemy przygotować szereg publikacji, oznaczyć te miejsca w taki sposób, by zrobić spójną ofertę turystyczną oraz przygotować koncepcję centrum edukacyjnego, gdzie dorośli i dzieci będą mogli zaznajomić się z atrakcjami rejonu: poprzez szereg wystaw multimedialnych, ścieżek edukacyjnych czynnie poznawać i uczyć się: podróżować w głąb Ziemi, płukać złoto, wydobywać amonity, zajrzeć do tradycyjnej góralskiej chaty, przygotować tradycyjną potrawę na wodzie mineralnej, popływać w jurajskim morzu czy wybrać się, wzorem pierwszych eksploratorów gór, na poszukiwanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych. – dodaje Grzegorz Niezgoda.

Ostatecznie sformalizowanie współpracy nastąpiło 16 grudnia 2015r. Porozumienie ustalające zakres działań podpisane zostało przez rektora AGH profesora dr hab. inż. Tadeusza Słomkę oraz burmistrza Grzegorza Niezgodę. Panowie zobowiązali się, że dołożą wszelkich starań do opracowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne, pozyskania partnerów oraz wpisania Geoparku Pieniny na międzynarodową listę geoparków UNESCO, na której już widnieją najbardziej atrakcyjne geologicznie i turystycznie geoparki z całego świata, takie, jak właśnie przywołane wcześniej islandzki Kalta Geopark, czy też Mount Kunlun Geopark w Chinach.

źródło: szczawnica.pl

Aktualny numer

Dołącz do nas