Aktualności

Powstaje Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023

W związku z powstawaniem planu rozwoju Uzdrowiska Szczawnica zapraszamy do zapoznania się z listem burmistrza miasta, Grzegorza Niezgody. Zachęcamy również do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę poprzez wypełniania ankiet i kart projektów.

Szanowni Państwo,

Gmina Szczawnica przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru Uzdrowiska. Konieczne jest dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i całego kraju, jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynkowo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych ram dla szeregu podmiotów życia społeczno-gospodarczego, a także przyszłych inwestorów, pokazujących preferowane i pożądane kierunki rozwoju Szczawnicy, jako uzdrowiska i ważnego ośrodka turystyczno-rekreacyjnego.

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska i pożądanymi kierunkami zmian w Szczawnicy. Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażuje się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces realizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska włączyło się jak największe środowisko mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach zarówno właścicieli ośrodków sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, jak i ich klientów. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba odwiedzającym Szczawnicę i jakie są ich problemy oraz oczekiwania. Zebrane opinie pozwolą nam lepiej zdiagnozować nasze atuty i słabości dostrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i naszych gości. Państwa uwagi i komentarze przyczynią się do opracowania dokumentu pełniejszego i bardziej odpowiadającego potrzebom branży turystyczno-uzdrowiskowej, a w konsekwencji zwiększającego konkurencyjność naszego Uzdrowiska na rynku regionalnym i ponadregionalnym.

Ważną kwestią w procesie opracowania Planu jest wpisanie planów i zamierzeń zarówno władz samorządowych Gminy Uzdrowiskowej Szczawnicy, jak też wszystkich „aktorów” życia społeczno-gospodarczego miasta. Nowy okres programowania w Unii Europejskiej to nowe możliwości realizacji projektów uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednakże warunkiem umożliwiającym staranie się o środki w ramach poddziałania 6.3.2. jest wpisanie się ze swoim projektem do Planu rozwoju uzdrowiska.
Zachęcam przedsiębiorstwa zainteresowane uwzględnieniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju Uzdrowiska do wypełniania Karty zgłoszenia zadania do PRU.

Ankiety i karty projektów zbierane będą do 15 marca 2016 roku.

Serdecznie zachęcam do współtworzenia Planu rozwoju uzdrowiska i współdziałania na rzecz rozwoju naszego Uzdrowiska.

Z poważaniem
Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Szczawnicy

Ankiety i karty projektów dostępne pod linkiem:
http://www.szczawnica.pl/pl/984/160613/Powstaje_Plan_Rozwoju_Uzdrowiska_Szczawnica_na_lata_2016_–_2023.html

Aktualny numer

Dołącz do nas