Aktualności

Pochwal się swoją posesją - KONKURS!

Szczawnica ogłosiła konkurs na najładniejsze ukwiecenie posesji. Nagrody pieniężne o łącznej wartości 4,8 tys. złotych rozdysponowane zostaną w dwóch kategoriach posesje i balkony.

1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta.

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Uczestnicy:
I kategoria :
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,
II kategoria :
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

Zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG Pani Janiny Mastalskiej nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2016 r.

Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: rolnictwo@szczawnica.pl

4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja Konkursowa w okresie od 15.06.2016 r. do 01.10.2016 r. dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie wyników nastąpi w dniu 04.10.2016 r.

7. Nagrody :
I kategoria:
- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych
I miejsce 1.500,00 zł
II miejsce 800,00 zł
III miejsce 500,00 zł
II kategoria:
- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych
I miejsce 1.000,00 zł
II miejsce 600,00 zł
III miejsce 400,00 zł

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2016 r.
w zależności od terminu sesji.

Aktualny numer

Dołącz do nas