Numer: 01

01

Szanowni Państwo!

W pierwszym numerze magazynu poświęcamy wiele stron Dunajcowi i związanemu z nim od ponad 200. lat spływowi flisackiemu. To jedna z większych atrakcji Małopolski. Jest dobrze zarządzany i promowany przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków na Rzece Dunajec. A zapora wbrew temu, co zapowiadali ekolodzy, dziś dobrze służy społeczeństwu i flisakom, bo dzięki niej jest regulowany poziom wody w rzece. Poniżej przedstawienie niektórych artykułów.

Redaktor Naczelny
Stanisław Zachwieja

Cena: 5,00 zł

Wybrane artykuły

Muzyczna Owczarnia w sercu Małych Pienin

Z biedy wynikła niezaprzeczalna korzyść muzyczna... muzycy przyjeżdżali i przyjeżdżają dla wartości miejsca.

Stanisław Zachwieja

Dworek Gościnny - Kursalon

Pienińska świątynia kultury, z tradycją w tle. W pamięci wielu szczawniczan i kuracjuszy na długo pozostanie październik 1962 r., kiedy to początkowo zgoła niewinnie wyglądający pożar strawił doszczętnie Dworek Gościnny, zwany też Kursalonem, Kurhausem, Dworcem lub Gościnną Gospodą.

Stanisław Zachwieja

Atelier Awita Szuberta

Awit Szubert (1837-1919) ? jeden z najznakomitszych zawodowych polskich fotografów XIX w., pionier fotografii Pienin i Tatr, wybitny portrecista, pierwszy fotograf wielickiej kopalni, malarz, pejzażysta.

Barbara Alina Węglarz

Grzbietem Małych Pienin

Małe Pieniny, będące częścią pasma skałkowego, ciągną się z zachodu na wschód od Bystrzyka (704 m n.p.m.) po obły garb Syhły (937 m n.p.m.), na odcinku 14 km długości i miejscami szerokości 4 km. Stoki północne są zlewnią Grajcarka, a południowe i wschodnie Lipnika i Leśnego Potoku po słowackiej stronie. Pasmo graniczne pomiędzy Polską i Słowacją to tereny wyjątkowo atrakcyjne pod względem turystycznym - w grzbiecie wznoszą się wapienne szczyty Szafranówki (742 m n.p.m.), Łaźnych Skał (775 m n.p.m.), Rabsztyna (847 m n.p.m.) i Wysokiej (1050 m n.p.m.).

Ryszard M. Remiszewski

Skarby Pienin

Skarbami Pienin są niewątpliwie dwa gatunki roślin, charakterystyczne dla tej części Karpat polskich - chaber barwny (Centaurea triumfettii) i chryzantema (złocień) Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii). Turyści zwykle zachwycają się pięknem krajobrazu, a mniej skupiają na rzadko lub w ogóle niewystępującymi w innych częściach świata roślinach. Dlatego w tym numerze chcemy czytelnikom przybliżyć właśnie te gatunki, które już od bardzo wielu lat pasjonują przyrodników, szczególnie botaników. Należy do nich prof. Ludwik Frey, który z wielkim zamiłowaniem i naukową starannością bada i opisuje pienińską roślinność.

Ludwik Frey

Eremus Conventus Montis Coronae - pustelnia Góry Koronnej - Czerwony Klasztor

W półkilometrowej głębi migoce srebrem Dunajec, z gęstwiny lip wychylają się karminowe dachy słowackiego Czerwonego Klasztoru, a na południe rozbiegają się błękitne grzbiety - coraz dalsze, coraz jaśniejsze, aż ku otulonej w burzowe chmury koronce Tatr.

Marek Majerczak

Zespół pieśni i tańca "Juhasy"

Ambasador kultury pienińskiej. Goście odwiedzający szczawnickie uzdrowisko mają okazję zetknąć się bezpośrednio z kulturą górali pienińskich. Zwiedzają Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya, oglądają wystawy prezentujące twórczość ludową - haft, malarstwo na szkle, rzeźba, oraz występy grup folklorystycznych - Zespołu im. Jana Malinowskiego i Zespołu Pieśni i Tańca "Juhasy". Szczególną atrakcją będzie z pewnością program artystyczny Zespołu Juhasy prezentowany podczas Dni Polsko-Węgierskich i Lata Pienińskiego oraz jego wspaniałe koncerty kolęd i pastorałek w kościołach w Jaworkach i Szczawnicy.

Stanisław Zachwieja

Aktualny numer

Dołącz do nas