Co nowego?

Weekend majowy w Szczawnicy

Szczawnica zaprasza na Plac pod Kolejką na spotkanie z folklorem górali spiskich, orawskich, białych, ponadto koncerty country oraz Sebastiana Riedla & Cree.

» zobacz więcej

Muzyczna Owczarnia: Aga Derlak Trio

Już 28 kwietnia zapraszamy do Muzycznej Owczarni na występ Agi Derlak Trio. Zespół w 2016 został nagrodzony Fryderykiem.

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

NUMER 13: "Kajaki to moja pasja" - reportaż z pracowni Krzysztofa Polaczyka w Szczawnicy (ENGLISH)

"Kajaki to moja pasja" - Katarzyna Ceklarz W Szczawnicy Niżnej, w miejscu, gdzie Grajcarek wpada do Dunajca, widać tor kajakowy. W kolorowych „łupinkach” trenują na nim najlepsi polscy zawodnicy kajakarstwa górskiego.. ENGLISH VERSION: "Kayaks my passion" - Katarzyna Ceklarz In Szczawnica Niżna, you can see a kayaking course which lies exactly at the point where the Grajcarek stream empties into the Dunajec..

» zobacz więcej

Zbigniew Przychodzki - Kto gro i śpiwo, to jest dobry człowiek / Zbigniew Przychodzki - He who plays

Muzyka dla mnie jest syćkim, jo muzyce się oddaję, czuję ją, wiem, że żyję. Gdy mam smutne dni, gdy się nic nie darzy, biorę skrzypki, moje októwki, i se grywom i jakosi mi ulży, inaczej się czuję, wraca życie - powiedział Zbigniew Przychodzki zaraz na początku rozmowy, nawet na dyskretnie włączony dyktafon nie zwracał uwagi, po prostu mówił. Chciał to powiedzieć. Najlepiej mu się gra, jak zamyka się w swoim pokoju, wtedy w ciszy czuje muzykę, otwiera się na nią i gasi smutki dnia... “Music is everything to me, I give myself to music, I feel it, and I know I’m alive. When sad days come, when nothing is going right, I’m taking my hollowed fiddle - my októwka, and I play, and somehow it gets easier. I feel differently, my life’s returning”, Zbigniew Przychodzki opened our conversation paying no heed even to the discreetly switched on recorder. He simply spoke. He wanted to say it. He finds playing easiest once he has locked himself in his room. Then, in silence, he feels music, opens to it, and uses it to quench the sorrows of the day... Ryszard M. Remiszewski

» zobacz więcej