Co nowego?

Barokowe eksploracje: Włoskie źródła

Bardzo atrkacyjny letni program, jaki przygotował Dworek gościnny w Szczawnicy, rozpoczynamy koncertem z międzynarodowym składem muzyków. Serdecznie zapraszamy.

» zobacz więcej

Krzesimir Dębski i Adam Czerwiński w Muzycznej Owczarni!

Już w najbliższy piątek plejada gwiazd z Krzesimirem Dębskim i Adamem Czerwińskim na czele. Serdecznie zapraszamy.

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

SIŁA WODY / THE POWER OF WATER

Woda to żywioł, który ludzie od wieków starali się ujarzmić i wykorzystać na własne potrzeby. Energię wodną Dunajca, a także wpadających do niego potoków Grajcarka czy Krośnicy wykorzystywano jako napęd kół młyńskich, pił w tartaku i stęp w foluszach, a w XIX wieku także młotów do kruszenia rudy żelaza. Te i inne urządzenia przemysłu wiejskiego, dziś trudne już do zobaczenia w pienińskim krajobrazie, niegdyś funkcjonowały niemal w każdej wiosce. I choć rozwój tutejszych miejscowości spowodował, że tego typu zakłady przemysłowe stały się bezużyteczne, to do dnia dzisiejszego pozostała po nich pamięć i sentyment. Water is an element that people have tried to subjugate and use for their own purposes for centuries. The energy of the waters of the Dunajec, and also of the streams feeding it: e.g. the Grajcarek and the Krośnica, were used to power millstones, the saws of sawmills, and the stocks in the fulling mills, and also in the 19th century, the hammers for breaking iron ore. These and other devices making up rural industry, though hard to spot in the Pieniny landscape today, used to operate in nearly every village. Although development left such industrial installations bereft of their justification, they are remembered with warm sentiments to this day. Katarzyna Ceklarz

» zobacz więcej

Pienińska nuta / Pieniny tune

„Hej ani tak nie grajom w kościele organy, Hej, jak se zaśpiywajom chopcy krościencany..” Kto by pomyślał, że w tej krótkiej przyśpiewce kryje się kwintesencja siły, jaką posiada pienińska muzyka, wyjątkowa, niespotykana i niemająca sobie równych. Ale po kolei, zacznijmy od pytania, kto po raz pierwszy zainteresował się folklorem muzycznym górali pienińskich? Zapewne nikogo nie zdziwi fakt, że pierwszym jej odkrywcą był Oskar Kolberg (1814-1890). Zdołał on udokumentować w terenie niespełna sześćdziesiąt melodii ze Szczawnicy i Krościenka. “Hey, won’t the organ in the church play, Hey, how the Krościenko boys can sing...” Who would think that this short verse contains the quintessence of the power vested in Pieniny music: exceptional, unique, and unmatched. Let’s however start at the beginning - who was the first to take nterest in the music folklore of the Pieniny Highlanders? Perhaps no one in Poland would be surprised to learn that this was Oskar Kolberg (1814-1890). In his field study the antiquarian managed to document fewer than 60 melodies from Szczawnica and Krościenko. dr Justyna Cząstka-Kłapyta

» zobacz więcej