Co nowego?

KONCERT JAZZOWY – PAWEŁ PŁUŻEK

Paweł Płużek wystąpi w Szczawnicy. Tego nie można przegapić. Zapraszamy do Dworku Gościnnego już 25 grudnia.

» zobacz więcej

Muzyczna Owczarnia: CARRANTUOHILL

CARRANTUOHILL, czyli muzyka irlandzka na najwyższym poziomie. Zapraszamy 3 grudnia do Muzycznej Owczarni w Jaworkach.

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

Kościół w Grywałdzie

Grywałd to pięknie usytuowana wieś leżąca w dolinie Wąskiego Potoku, rozłożona na stokach Lubania w Gorcach. Istniała już w XIII w., a najstarsza zapisana wzmianka o niej pochodzi z roku 1330. Wymieniono ją pod niemiecko brzmiącą nazwą Grünewald, czyli Zielony Las. Miejscowy pleban był wtedy świadkiem lokacji pobliskiej wsi Kamienica, z czego wynika, że w Grywałdzie była już wówczas parafia. Powstała prawdopodobnie jeszcze w XIII w., dzięki lokacyjnej działalności starosądeckich klarysek, a pierwsi osadnicy musieli być niemieckiego pochodzenia. Joanna Daranowska-Łukaszewska

» zobacz więcej

Spichlerz zamku Dunajec w Niedzicy

Spichlerz będący jedną z części Muzeum - Zespołu Zamkowego w Niedzicy wybudowano prawdopodobnie w ostatnim dziesięcioleciu XVIII wieku na stromym zboczu w niedalekim oddaleniu od zamku. Katarzyna Barańska

» zobacz więcej