Co nowego?

KinoAkademia - druga edycja w Szczawnicy

Z radością zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w II edycji KinoAkademii w Dworku Gościnnym w Szczawnicy. Szczegóły na plakacie.

» zobacz więcej

Wystawa poświęcona twórczości lokalnych twórców i regionalnym tradycjom

Już od soboty można oglądać w naszej Galerii Pijalni Wód Mineralnych wystawę poświęconą twórczości lokalnych twórców i regionalnym tradycjom. Zaprezentujemy Państwu prace czterech pokoleń rodziny Zachwiejów. Wystawa nosi tytuł: "Rodzina Zachwiejów. Igłą, dłutem, pędzlem przez pokolenia".

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

URSZULA JANICKA-KRZYWDA (1949-2015) - POŻEGNANIE / A FAREWELL

25 stycznia 2015 r. zmarła dr Urszula Janicka-Krzywda, etnograf, dziennikarz, badaczka kultury ludowej Karpat. Wśród jej bogatego dorobku liczącego ponad 1200 pozycji bibliograficznych nie brakuje publikacji dotyczących tradycji i dziedzictwa kulturowego (a zwłaszcza kultury duchowej) Ziemi Pienińskiej oraz Spisza. Jedne z jej pierwszych badań naukowych, które prowadziła pod koniec lat 60. XX w. na Spiszu, dotyczyły dawnych wierzeń, a także obrzędów i zwyczajów magicznych, w tym głównie magii pasterskiej i handlowej. On 25th January 2015, Dr Urszula Janicka-Krzywda, ethnographer, journalist, and researcher of the folk culture of the Carpathians, passed away. Her wealth of achievements, contained in a bibliography of over 1200 items, abounds with publications on the traditions and cultural, and especially spiritual, heritage of the Pieniny and Spisz. Katarzyna Ceklarz

» zobacz więcej

Cykl życia człowieka

Obrzędy rodzinne związane są z poszczególnymi etapami życia człowieka. Niektóre, jak wesele, są wymyślone i wyreżyserowane w całości przez ludzi, inne jak narodziny czy śmierć uwarunkowane przez naturę i podyktowane koniecznością. Klasykiem opisującym dawną pienińską wieś pod kątem tych trzech niezwykle ważnych etapów życia oraz związanych z nimi obrzędów i rytuałów był etnograf i historyk Michał Marczak (1886-1945) z Grywałdu. Studiując opublikowane przez niego w okresie międzywojennym teksty, odnaleźć można informacje o zwyczajach, które dawno odeszły w niepamięć, ale i o tych, które przetrwały i kultywowane są w Pieninach w czasach współczesnych Katarzyna Ceklarz

» zobacz więcej