Co nowego?

Tryptyk - zespół, który współtworzy rodzeństwo z Tylmanowej

Zespół "Tryptyk", a więc niezwykle uzdolnione rodzeństwo z Tylmanowej, już w Sylwestra wystąpi w Zakopanem z zespołem Zakopower i Brathanki. Serdecznie zapraszamy na ich koncert.

» zobacz więcej

Pieniny na międzynarodowej liście geoparków UNESCO?

Co łączy Szczawnicę z chińskim siedmiotysięcznikami Kunlun i islandzkimi gejzerami? Poza pięknem krajobrazu również rzadko spotykane gdzie indziej warunki geologiczne.

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

Flora pienińska w pieśniach i przyśpiewkach szczawnickich / The Pieniny Flora in Szczawnica songs an

Z początkiem 2014 r. krakowskie wydawnictwo Astraia sprawiło niespodziankę wszystkim miłośnikom szeroko pojętej kultury górali szczawnickich, a zapewne także mieszkańcom miasta i gminy Szczawnica, wydając w formie książkowej „Pienińskie nuty - zbiór pieśni szczawnickich”. Zostały one zebrane i spisane, a częściowo napisane przez zmarłego przed blisko 30 laty znawcę pienińskiej góralszczyzny, zasłużonego twórcę i artystę Michała Słowika-Dzwona. W książce znalazły się 1602 pieśni, piosenki i przyśpiewki. Okazało się, że ich teksty mogą być interesujące nie tylko dla badacza i miłośnika folkloru, ale także dla botanika, gdyż znajdzie on tutaj swoiste „wstawki florystyczne” w postaci nazw niemałej liczby różnych roślin. W związku z tym pojawiają się pytania: jak bogaty jest świat roślin w prezentowanych utworach? Jakie to są gatunki i/lub rodzaje? Które z nich rosną w Pieninach na stanowiskach naturalnych, które są uprawiane na polach lub w ogródkach, czy przeważają drzewa i krzewy, czy może rośliny zielne, a także które są wzmiankowane najczęściej, które rzadziej, a które tylko sporadycznie. Early in 2014, Astraia, a Kraków-based publishing house, had a surprise in store for all lovers of what can be broadly called the culture of the Szczawnica Highlanders, and perhaps also the people of Szczawnica town and commune, when it published a book entitled Pienińskie nuty - zbiór pieśni szczawnickich (literally: Notes of the Pieniny - a collection of Szczawnica songs). They were collected, written down, and partially authored by an expert in Pieniny Highland culture, the recognised artist Michał Słowik-Dzwon, who died nearly 30 years ago. The book contains 1602 songs, couplets, and rhymes.Their lyrics proved interesting not only for the lover or researcher of folklore, but also for the botanist, as they feature peculiar “floristic intrusions”, that is, the names of a not insignificant number of different plants. This raises the question: how rich is the world of plants that is presented in the work? What species and/or types do they belong to? Which of them grow in the natural vegetation of the Pieniny and which are cultivated in fields or gardens. Are the trees and shrubs dominant, or perhaps it is the herbs that are most often mentioned; which plants are cited the least, and which plants are cited the least, and which only occasionally. only occasionally. Prof. Ludwik Frey

» zobacz więcej

NUMER 13: "Kajaki to moja pasja" - reportaż z pracowni Krzysztofa Polaczyka w Szczawnicy (ENGLISH)

"Kajaki to moja pasja" - Katarzyna Ceklarz W Szczawnicy Niżnej, w miejscu, gdzie Grajcarek wpada do Dunajca, widać tor kajakowy. W kolorowych „łupinkach” trenują na nim najlepsi polscy zawodnicy kajakarstwa górskiego.. ENGLISH VERSION: "Kayaks my passion" - Katarzyna Ceklarz In Szczawnica Niżna, you can see a kayaking course which lies exactly at the point where the Grajcarek stream empties into the Dunajec..

» zobacz więcej