Co nowego?

Drew De Four & Kin Curran

Mistrz fortepianu oraz wokalista Drew De Four wystąpi wraz Kin Curran w Muzycznej Owczarni. Tego nie można przegapić. Serdecznie zapraszamy już 10 czerwca.

» zobacz więcej

ESSENTIAL GROUP

11 czerwca zapraszamy na występ wschodzącej gwiazdy polskiej sceny jazzowej - zespołu Essential Group.

» zobacz więcej

Z numerów archiwalnych

NUMER 13: "Pienińska flora z kajaka widziana" - prof. Ludwik Frey (ENGLISH)

"Pienińska flora z kajaka widziana" - prof. Ludwik Frey Szata roślinna, podobnie jak wszystko na ziemi, podlega nieuchronnym zmianom. Heraklit, grecki filozof z głębokiej starożytności (V w. przed Chrystusem), miał ponoć powiedzieć: „nie ma nic stałego poza zmiennością”. Tak więc i flora pienińska zmienia się w czasie i przestrzeni. Na szczęście jednak nie w sposób zasadniczy, zwłaszcza jeśli chodzi o jej charakterystyczne cechy. Zatem, dopóki pozostaje w mało jeszcze zmienionej formie, trzeba ją poznawać, szczególnie w miejscach najatrakcyjniejszych z krajobrazowego i przyrodniczego punktu widzenia. "Pieniny flora as seen from a kayak" - prof. Ludwik Frey Much like anything else on earth, vegetation undergoes una- voidable changes. Heraclitus, a Greek philosopher from very ancient times (5th century BC) is believed to have said ‘there is nothing permanent except change’. And therefore the flora of the Pieniny also changes in time and space. Luckily, not profoundly, especially as far as its distinctive features go. Therefore, as long as it retains its hardly changed form, it needs to be recognised, especially in those places that are most attractive from the point of view of landscape and nature.

» zobacz więcej

Uzdrowisko Szczawnica - 200 lat historii

"Szczawnica pomiędzy zdrojowiskami galicyjskimi pierwsze zajmuje miejsce. Pierwszeństwo to zjednała sobie niezrównanie pięknem, górzystym położeniem, doświadczoną skutecznością wód i niezmordowaną gorliwością właścicieli dla jej wzrostu i upiększania poświęconych" - tak pisał w roku 1858 ojciec balneologii polskiej Józef Dietl. Barbara Alina Węglarz

» zobacz więcej